Paslaugos

 • Notarai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  1. tvirtina sandorius;
  2. išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;
  3. išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;
  4. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  5. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  6. liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
  7. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  8. priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus;
  9. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  10. perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
  11. priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas;
  12. priima jūrinius protestus;
  13. protestuoja vekselius ir čekius;
  14. daro vykdomuosius įrašus užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose;
  15. surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado .įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės;
  16. tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams;
  17. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

 • Turto paveldėjimo bylos

  Informuojame, kad turto paveldėjimo bylos yra vedamos pagal mirusiojo asmens paskutinę nuolatinę gyvenamąją vietą (o jeigu mirusysis jos neturėjo arba ji nežinoma – pagal turto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietą). Vilniaus m. 26-ajame notarų biure Jūs galėsite sutvarkyti turto paveldėjimo dokumentus, jeigu mirusysis iki mirties nuolatos gyveno:

  • visoje Panerių seniūnijos teritorijoje, išskyrus Akmenės, E. Andrė, Artojų, Bražuolės, Eglyno, Gerosios Valios, Girių, Gunkiškių, Sangrūdos, Sirpučių, Tyliąją, J. Tiškevičiaus, Trampolio, Vanagiškių , Vilkiškės , Vinkšnų gatves ir Žaliąją aikštę bei Liepų Alėją.
  • Karoliniškių seniūnijos gatvėse: L.Asanavičiūtės, V.Druskio, D.Gerbutavičiaus, R.Jankausko, V.Maciulevičiaus, Sietyno, I. Šimulionio g.
  Negalėjimas atvykti, dokumento praradimas

  Jeigu suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas ar kiti atvejai) negali atvykti į notarų biurą ir kviečia notarą į namus, mūsų biuro notarai atvyks pas Jus į aukščiau nurodytas teritorijas atlikti notarinių veiksmų.

  Jeigu praradote mūsų biuro notarų patvirtintą dokumentą, šio dokumento dublikatą galėsite gauti atvykę į mūsų biurą. Jeigu dokumentas, kurio dublikato prašoma, jau perduotas saugoti į archyvą, vis tiek kreipkitės į notarų biurą, nes reikiamus dokumentus iš archyvo užsakys pats notaras